Luther Heraut januari/februari 2023

De Luther Heraut voor de maand januari en februari is gereed en geeft een goede kijk op wat achter ons ligt en vooral wat ons in de komende maanden te wachten staat. U leest de Luther Heraut via deze link in digitale vorm. Ons blad verschijnt tien maal per jaar en...

Beleidsplan 2023-2025

Het beleidsplan voor 2023-2025 is gereed! De kerkenraad stelde het in november vast en tijdens de gemeentevergadering op 18 december 2022 konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt. Veelal betroffen dit complimenten voor een goed en leesbaar document. Compact...

Luther Heraut november 2022

De Luther Heraut voor de maand november is gereed en geeft een goede kijk op wat achter ons ligt en vooral wat ons in de komende maand te wachten staat. U leest de Luther Heraut via deze link in digitale vorm. Ons blad verschijnt tien maal per jaar en geeft een kijkje...