Vieringen

Erediensten

Onze gemeente komt elke week op zondagmorgen samen rond Woord en Sacrament om gemeenschap te vieren met God en met elkaar. We danken God, leggen in onze gebeden de noden van de wereld en onszelf voor God neer, zingen liederen, luisteren naar de lezingen uit de Bijbel en naar de verkondiging en denken daar over na. In de eredienst kunnen wij als het ware op adem komen en ons bezinnen op levensvragen. Iedere tweede zondag van de maand vieren we Avondmaal.

Tijdens de eredienst is opvang voor de allerkleinsten en kinderkerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Wij vieren in hechte verbondenheid met de lutherse traditie en in openheid naar het hedendaagse leven. Dit betekent dat wij de orde van dienst gebruiken, waarmee velen binnen de Evangelisch-Lutherse traditie zich vertrouwd voelen, maar die ook voor veel andere christenen herkenbaar is. De gemeente wil een open gemeenschap zijn, waar zowel gemeenteleden als gasten zich thuis voelen.

Al verloopt de lutherse eredienst in grote lijnen steeds volgens dezelfde orde van dienst, toch heeft elke zondag zijn eigen karakter. Dit karakter wordt grotendeels bepaald door het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar is als het ware de kalender van de kerk, waarop de eigenheid van elke zondag en elk feest wordt aangegeven met specifieke Bijbellezingen, gebeden, liederen en liturgische kleuren.  

Erediensten

Zondagmorgen, 10.15 uur

Kijk bij de betreffende datum of er specifieke afspraken zijn voor het bijwonen van de dienst.

 

Tijdens de dienst is er kinderkerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd en oppas (op aanvraag) (met uitzondering van de zomerperiode)

De orde van dienst vindt u in de toelichting van de streaming. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief Teken van leven en dan ontvangt u wekelijks de orde van dienst in uw mailbox. Aanmelden kan hier.

Citykwartier

Enkele jaren geleden heeft een aantal binnenstadskerken een enquête gehouden onder het winkelend publiek in de Haagse binnenstad. Uit de antwoorden bleek dat er behoefte was aan een stille plek te midden van alle drukte. De Evangelisch-Lutherse gemeente heeft dit ter harte genomen en het Citykwartier in het leven geroepen.

Het Citykwartier verwijst naar de Haagse binnenstad, waarin de kerk zich bevindt en de lengte van het liturgisch gedeelte tijdens de openstelling. Iedere dinsdag zijn de deuren van de kerk aan de Lutherse Burgwal om 17.00 uur geopend.

U kunt het gebouw bezichtigen, met of zonder begeleiding. U kunt rustig gaan zitten in de stiltehoek. Daar kunt u een kaars aansteken en/of een gebedsintentie schrijven in het voorbedenboek. Uw gebedsintentie wordt dan opgenomen in de voorbeden tijdens het moment van stilte, bezinning en gebed. Mocht u behoefte hebben aan een individueel gesprek is daar gelegenheid voor. Er is koffie en thee en een luisterend oor.

Tussen 17.30 uur en 17.45 uur is er een korte viering. Er wordt een Bijbeltekst gelezen, gevolgd door stilte en voorbeden.

Ouderendiensten

Vier keer per jaar vieren de lutherse gemeente en de Lukaskerk een Ouderendienst op de zondagmiddag, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden en beperkingen van de aanwezigen. Zo is er bijvoorbeeld een pauze tijdens de dienst, waardoor de lange zit beter vol te houden is. Omdat deze middagdienst voor een deel van de mensen de enige mogelijkheid is om nog een kerkdienst mee te maken in onze kerk, vieren we tijdens iedere ouderendienst het Avondmaal. Aan het einde van de dienst krijgt iedereen een persoonlijke zegen mee.

Er staan vrijwilligers klaar om te helpen. U hebt ruim tijd voor bijpraten met oude bekenden voor de dienst begint, en in de pauze. Al een paar jaar wordt het steeds een gezellige ontmoeting tussen ouderen van Lukaskerk en lutherse gemeente. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer dan kunnen we dat voor u kunnen regelen.

Als u deze dienst graag wil bijwonen, dan kunt zich bij ons aanmelden. Doet u dat in ieder geval wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer dat we voor u kunnen regelen.

Meer informatie over aanmelden is hier te verkrijgen. 

 

Protestantse Kerk
ANBI Status
Ringleiding aanwezig
Rolstoelvriendelijke toegang