Avondmaal

Avondmaal

Het Avondmaal is de maaltijd, die Jezus ons heeft voorgedaan. In onze gemeente vieren we iedere tweede zondag van de maand het Avondmaal. In een kring, waarin iedereen welkom is, delen we brood en wijn.

Avondmaal vieren is Jezus Christus ontmoeten. Hij is er.
Bij de maaltijd komt hij ons tegemoet als de opgestane Heer. Zo is Hij er.
Het Avondmaal is vanwege Zijn aanwezigheid als de opgestane Heer een vrolijke maaltijd.
En zo mogen wij er ook zijn. Vrij. Vrolijk.

Vanwege zijn aanwezigheid leren wij zo:

  • Het gaat niet om de herinnering van het lijden en de dood van Jezus Christus. Het gaat in het Avondmaal om de betekenis van het lijden en de dood van Jezus Christus voor ons leven.
  • Het Avondmaal wijst de weg, die dwars door het lijden en de dood naar het leven leidt. Jezus Christus is die weg gegaan om ons te helpen het leven met Hem te vervolgen.

Protestantse Kerk
ANBI Status
Ringleiding aanwezig
Rolstoelvriendelijke toegang