De kerk zien we graag als een plek waar je veilig bent. De realiteit is dat ook hier mensen soms slachtoffer zijn van pesten, geweld, machtspelletjes, misbruik. En juist in de kerk is dat extra pijnlijk, omdat je het daar niet verwacht. De Protestantse Kerk Den Haag werkt daarom aan een cultuur waarin geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag.

Dat betekent bijvoorbeeld dat elke gemeenschap binnen de Protestantse Kerk Den Haag zorgt voor een veilige omgeving, waarin mensen integer met elkaar omgaan. Er zijn twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld, die werken onder geheimhoudingsplicht. Onafhankelijk: dat betekent dat de vertrouwenspersonen geen lid zijn van een wijkkerkenraad in Den Haag. Heb je vragen over of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag in jouw omgeving of heb je er zelf mee te maken? Dan kun je met hen praten, in alle vrijheid en vertrouwelijkheid. Indien nodig, en als jij dat wilt, brengen zij je in contact met professionele hulpverleners of helpen ze om iets wat je ondervonden hebt aan te kaarten.

De vertrouwenspersonen zijn:
Marijke Mootz, tel. 070-3181610 vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl
Pieter Vos, tel. 070-3181690 vertrouwensman@pkn-denhaag.nl
De vertrouwenspersonen doen hun werk onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.