De laatste nieuwtjes en terugblikken vanuit onze gemeente staan in de Luther Heraut voor juli/augustus 2022.