De Luther Heraut voor de maand november is gereed en geeft een goede kijk op wat achter ons ligt en vooral wat ons in de komende maand te wachten staat. U leest de Luther Heraut via deze link in digitale vorm. Ons blad verschijnt tien maal per jaar en geeft een kijkje in ons gemeenteleven. Met het lezen van dit blad blijft u op de hoogte van veel van onze activiteiten. 

Onze gemeente houdt daarnaast ook contact via Tekenen van leven. Dit zijn mailtjes (meestal een keer per week) met onder meer links naar de wekelijkse vieringen en komende activiteiten. Via zo’n Teken van leven kunnen we meer details geven over wat u wellicht eerder in de Luther Heraut las en kunnen we inspelen op de actualiteit. U kunt zich aanmelden via een mail aan lutherheraut@gmail.com.