Datum/Tijd
12 juni 2022
11:30 - 12:30

Locatie
Lutherse Kerk

Categorieën


Uitnodiging gemeentevergadering 12 juni 2022
Deze gemeentevergadering kent slechts één onderwerp: de stemming over het beroep van ds. Erwin de Fouw.
Vanuit de gemeente zijn geen andere namen aangedragen.
Bij een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen (belijdende leden, doopleden en gastleden van de Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag) is het beroep op ds. Erwin de Fouw aangenomen. Er kan bij volmacht gestemd worden. Uw volmacht moet schriftelijk en ondertekend tevoren worden getoond aan Loes Klijn, secretaris van de kerkenraad.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot Loes Klijn.