Eredienst – Eeuwigheidszondag

Wanneer

26 november 2023    
10:15 - 11:30

Waar

Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9, Den Haag, Zuid-Holland, 2512 CB

Soort activiteit

Voorganger is ds. Erwin de Fouw, Sander van den Houten bespeelt het orgel en cantorij Maarten Luther onder leiding van Monique Schendelaar-de Graaf werkt mee. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kinderkerk. Crèche op aanvraag. Voor degenen die de kerkgang om welke reden dan ook niet kunnen of willen maken, is de eredienst mee te vieren via ons YouTubekanaal.  De orde van dienst vindt u in de toelichting van de streaming.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij de namen van onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en steken voor ieder van hen een kaars aan. Ook voor hen wier naam wij niet kennen, maar die gemist worden door leden van onze gemeente, ontsteken wij het licht van Christus. Wij denken ook aan mensen die al langer geleden zijn overleden, omdat een datum of jaartal ons daartoe aanzet; omdat zij nooit echt uit onze gedachten zijn. Voor hen kan er een kaars worden aangestoken. Wilt u dat op zondag 26 november de naam genoemd wordt van degene die u wilt gedenken in de kring van onze gemeente? Geef dat dan door aan ds. Erwin de Fouw