Eredienst

Wanneer

10 april 2022    
10:15 - 11:15

Waar

Lutherse Kerk
Lutherse Burgwal 9, Den Haag, Zuid-Holland, 2512 CB

Soort activiteit

Ds. Erwin de Fouw gaat voor, Sander van den Houten bespeelt het orgel. In deze dienst zal Nicolette Faber-Wittenberg belijdenis van het geloof doen en zal zij worden bevestigd in het ambt van diaken. Wij gedenken de openbare geloofsbelijdenis en aanneming van hen die (meer dan) vijftig jaar geleden belijdenis deden.
U kunt zondag 10 april om 10.15 uur meevieren via deze link. De link blijft ook daarna bruikbaar. YouTube zorgt zelf, dat ondertiteling in de loop van de dag erna mogelijk wordt. De orde van dienst vindt u hier.

Alle kinderen van de Lukaskerk en de lutherse gemeente beginnen samen in de Lutherse Kerk (gewoon om 10.15 uur). Na het moment met de doos gaan we snel onze stokken versieren. We lopen in optocht door de kerk en dan door naar de Lukaskerk waar de gemeente ons zal opwachten. Ook daar zullen we in optocht het feest van de intocht laten zien. En dan zijn er natuurlijk pannenkoeken! En ook al had je je nog niet aangemeld: je bent van harte welkom!

De afgelopen twee jaar moesten we telkens de maatregelen aanpassen aan de overheidsvoorschriften en –adviezen. Nu de overheid geen beperkingen meer stelt, willen we uiteraard nog steeds de zorg dragen voor elkaar en een ieder de gelegenheid geven om naar de kerk te komen. Binnen de kerkenraad hebben we het als volgt afgesproken.
We blijven ventileren, maar doen dit nu buiten de eredienst en activiteiten om, zodat we geen last hebben van hinderlijke tocht. Vanaf Palmzondag zullen we weer tijdens de
eredienst collecteren en niet meer na afloop. Twee collectanten lopen rond met de schaal en u kunt uw gaven hierin leggen. Pinnen kan uiteraard nog steeds (na afloop van dienst) en overmaken ook.

Deelt u uw gaven ook online door een bedrag over te maken!

De eerste collecte is voor de Haagse Jeugdraad
Vandaag op Palmzondag collecteren we voor de Haagse Jeugdraad. De Haagse Jeugdraad organiseert allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren, waaronder de kinderkerk en de kindernevendienst, zoals op de pagina Young-Info (opgenomen in de Luther Heraut) te lezen is. In de opmaat naar Pasen staan de activiteiten in het teken van de veertigdagentijd. Uw bijdragen maken het de Jeugdraad mogelijk om dit te blijven doen.
Diaconie ELG ’s-Gravenhage, IBAN: NL91 INGB 0000037958

De tweede collecte is voor de kerk
Uw bijdrage kunt u overmaken op de rekening van kerkrentmeesters. Ev.Luth. Gem. ’s-Gravenhage, IBAN: NL57 RABO 0373720823