Het beleidsplan voor 2023-2025 is gereed! De kerkenraad stelde het in november vast en tijdens de gemeentevergadering op 18 december 2022 konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt.

Veelal betroffen dit complimenten voor een goed en leesbaar document. Compact en duidelijk. We voegden een zin toe aangaande onze externe contacten. Opdat extra duidelijk is, dat deze contacten ons dierbaar zijn en voortgezet moeten worden. U leest het plan via deze link: beleidsplan